Želite li slova 'Tito' na vrhu obnovljenog šohta?

Želite li slova 'Tito' na vrhu obnovljenog šohta?

Nova anketa trajati će kraće od uobičajene, i to od danas, petka 08. studenog 2019. s početkom u 9:15 do utorka, 12. studenog u 7:00. 

Želite li natpis 'Tito' na šohtu?

Mnogo je pažnje izazvala fotografija šohta na kojoj još uvijek nisu slova "Tito". Zbog toga Vas pitamo, želite li ih gore?

Izbor Postotak
Da

89%

Ne

11%


Anketa je provedena od 8.11.2019. do 12.11.2019.


Elvis Uravić
8.11.2019.