Fabrizio Radin je preuzeo dužnost zamjenika Župana

Fabrizio Radin je preuzeo dužnost zamjenika Župana

Nakon provedenih izbora za Europski parlament u Republici Hrvatskoj, održanih 26. svibnja 2019. godine, te konstituiranjem Europskog parlamenta 2. srpnja 2019., Valter Flego započeo je mandat kao izabrani član Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske.

S danom 3. srpnja 2019. godine Fabrizio Radin preuzeo je dužnost zamjenika župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije. Sukladno Zakonu o postupku primopredaje vlasti, danas je u sjedištu Istarske županije, u Puli, izvršena primopredaja izvršnih ovlasti.

Tom je prilikom Flego zaželio uspješan rad svome zamjeniku Radinu, poručivši kako očekuje nastavak velikih investicija poput izgradnje Opće bolnice u Puli i početka gradnje Medicinske škole Pula. Kao posebno važnim istaknuo je daljnju suradnju s općinama i gradovima, te privatnim sektorom. Radin je izjavio da je u iduće dvije godine spreman na sve izazove te će nastaviti sa svim županijskim projektima i programima.


Labinska komuna
6.7.2019.