KBC Rijeka otvorio telefonsku kliniku za psihološku pomoć

KBC Rijeka otvorio telefonsku kliniku za psihološku pomoć

Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

Ovakve situacije često negativno utječu na ljudsko mentalno zdravlje. Negativnoj slici svakako pridonosi i zatvorenost u prostorijama doma, kao i samoizolacija.

Zavod za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju KBC-a Rijeka otvorio je telefonsko savjetovalište za pružanje psihološke podrške i pomoći građanima u novonastaloj situaciji pandemije koronavirusa (COVID-19).

Psiholozi su dostupni svakim radnim danom od 9 do 16 sati na brojevima telefona:

091/447-8601 – savjetovanje psihologa za odraslu dob

091/447-8602 – savjetovanje dječjih psihologa.

Psiholozima KBC-a građani se mogu javiti ako su izloženi dodatnom stresu ili osjećaju strah i ako su zabrinuti ili imaju osjećaj neizvjesnosti zbog trenutačne pandemije koronavirusa. Savjetovanje je besplatno.


Ana Tavić
25.3.2020.