La Loggia Diffused Hotel je apsolutni hit!

La Loggia Diffused Hotel je apsolutni hit!

Badnjak na Torjonu u centar zbivanja stavio je „La Loggia Diffused Hotel“ ili jednostavnije „Ložu“. Prostor je to koji je unikatan na lokalitetu Labina, a samom baru najviše pristupaju osobe koje su adolescenciju prošle, počesto i davnih dana.

Zbog te činjenice, sve poprima notu ozbiljnosti i galancije, a svemu tome pridonosi i unutarnji prostor, kao i inventar, uključujući i čaše koje pojačavaju dojam sofisticiranosti.


Kada se sve sumira, „loža“ se mora okarakterizirati kao specifično mjesto koje ima svoju publiku na Labinštini, a dojam je da u zimskim mjesecima ona još više privlače Labinjanke i Labinjane...


Elvis Uravić
26.12.2019.