Olivera Tadić i Karla Golja Milevoj predstavljale labinsku srednju školu na regionalnoj GLOBE konferenciji

Olivera Tadić i Karla Golja Milevoj predstavljale labinsku srednju školu na regionalnoj GLOBE konferenciji

Na ovogodišnjoj regionalnoj konferenciji koja se održala u Trstu od 21. do 25. listopada Srednju su školu Mate Blažine Labin predstavljale profesorice Olivera Tadić, GLOBE voditeljica MŽSV-a za Istru, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju i Karla Golja Milevoj GLOBE teacher.

Konferenciju su otvorili Stefano Fantoni, predsjednik internacionalnog fonda za Trst (FIT i ESOF) i Tony Murphy, GLOBE direktor za implementaciju. Održana su brojna predavanja i radionice vezane uz atmosferu, hidrologiju, pedologiju, fenologiju, klimu, NASA i GLOBE program.

I ove godine Srednja škola Mate Blažine je dobila certifikat, ovaj put za projekt „Amfore našeg podmorja“ na International Virtual Science Fair. Voditeljica projekta je bila Olivera Tadić GLOBE teacher.


Labinska komuna
30.10.2019.