Pićanci usvojili odluku o 12 pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Pićanci usvojili odluku o 12 pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Na jučerašnjoj Sjednici općinskog Vijeća Općine Pićan donesena je odluka o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pićan koje sudjeluju u pripremi i otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća:

1. Vodovod Labin

2. 1.Maj Labin

3. LD Kamenjarka Pićan

4. Veterinarska ambulanta Labin

5. Istarske ceste, nadcestarija Labin

6. Autotrans Rijeka, PJ Labin.

7. Istarski vodovod d.o.o. Buzet

8. Čeh-gradnja d.o.o., Tupljak, Potpićan

9. Obrt "Iskopi", Žudigi, Pićan

10. Obrt "Sandi kop", Debeli Bajci, Pićan

11. Dječji vrtić „Mali medvjed“ Pićan

12. Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Područna škola Pićan.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pićan su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima nositelji posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite na području Općine Pićan.

Nakon kraće rasprave, odluka je usvojena.


Elvis Uravić
14.5.2019.