Sanirana Ulica Balda Lupetine

Sanirana Ulica Balda Lupetine

Završeni su radovi na sanaciji dijela Ulice Balda Lupetine. Radi se o cesti prema nekadašnjoj „Kovici“, tj. pristupnom putu prema kućnim brojevima 18-20.

Zahvat je uključivao uklanjanje starog sloja asfalta i izradu tamponske podloge te asfaltiranje ukupno 50 metara navedenog pristupnog puta.

Radove je izvršilo trgovačko društvo Cesta d.o.o. Pula u  sklopu programa redovnog održavanja nerazvrstanih cesta Grada Labina za 2019. godinu. Ukupna vrijednost radova iznosi 35.000,00 kn s PDV-om.


Labinska komuna
9.7.2019.