Započelo čišćenje na Krvovoj placi

Započelo čišćenje na Krvovoj placi

Po narudžbi Grada Labina djelatnici 1. Maja pristupili su čišćenju terena na Krvovoj placi. Rašćišćavanje uključuje uklanjanje nepropisno odbačenog krupnog otpada, kao i uklanjanje divlje živice. To je jedan od prvih koraka u uređivanju ovog zanimljivog lokaliteta na Vinežu koji se vezuje i uz nastanak poznate rudarske tzv. Labinske republike 2. ožujka 1921. godine.

Sam rudnik otvoren je na Vinežu 1879. godine, a zatvoren je 49 godina kasnije. Također, prije tri godine 1. Maja već je hortikulturno obnovio nedaleki centralni vineški park uz spomenik poginulima u NOB-u, a koji se nalazi samo dvadesetak metara dalje od Krvove place (ispred područne škole).


Labinska komuna
13.2.2020.